Menu

Samarbejder

Freja Fodbold har samarbejde med andre organisationer:

 

Randers FC

Randers Sportsklub Freja/Freja Fodbold er moderklub for Randers FC. Freja Fodbolds førstehold er Randers FCs ligahold.

Et omfattende aftalesæt, som senest er revideret i 2017, regulerer forholdet mellem Freja Fodbold og Randers FC. Randers FC har i forbindelse med revisionen overtaget driftsansvar for Freja Fodbolds ungdomselitehold U13-U19. Disse hold optræder under navnet Randers Freja FC.

Freja Fodbold udpeger af sin bestyrelses midte et bestyrelsesmedlem i Randers FC, ligesom Freja Fodbold har sæde i det koordinationsudvalg, som administrerer ungdomselitefodbolden.

Randers Q

Randers Freja Fodbold er deltager i pigefodboldsamarbejdet Randers Q, der blev etableret i foråret 2021 med virkning fra den 1.7.2021.
Samarbejdet omfatter alle pigefodboldhold fra U13-U18, fra sommeren 2023 i klubberne Hornbæk SF, Helsted Fremad, IF Alliancen, Kristrup B, Romalt IF, Vorup FB og Randers Freja.
Samarbejdet ledes af et udvalg med en repræsentant fra hver klub.

Fra sommeren 2023 har klubberne Hornbæk SF, Helsted Fremad, IF Alliancen, Kristrup B, Romalt IF og Randers Freja lavet et overbygningssamarbejde omfattende det højtrangerende hold seniorhold, ved starten placeret i Kvindeserien.
Også dette samarbejde ledes af et udvalg med en repræsentant fra hver klub.

Freja's Old Boys

Freja's Old Boys er en selskabelig forening dannet 26. april 1921 af og for ældre frejanere.

Foreningens formål er at samle gamle frejanere under kammeratlige former, at vedligeholde medlemmernes interesse for Freja, samt at give mulighed for at dyrke aktiv idræt.

Foreningen lever op til formålet ved at lave følgende aktiviteter:

  • to årlige generalforsamlinger - marts og november
  • en årlig juletur til den dansk-tyske grænse med hyggeligt samvær og mulighed for juleindkøb
  • deltagelse i forskellige ”private” udendørs fodboldturneringer
  • mulighed for medlemmerne til at spille fodbold i vintermånederne 

For at blive medlem skal man være af hankøn og være fyldt 30 år.

Tidligere var det også et formelt krav, at man skulle være medlem af Randers Sportsklub Freja.

Freja's Old Boys' medlemmer medvirker aktivt til fremskaffelse af midler til Freja Fodbold, bl.a. gennem bemanding i Bankohallen og ved Dronning-Freja-arrangementer.

Freja's Old Boys er godkendt som selvstændig folkeoplysende forening af Randers Kommune.

Kontakt

Formand Torben Hansen
Mobil: 21 40 66 37
E-mail: drtorbenhansen@hotmail.com

Luk