Menu

Samarbejder

Freja Fodbold har samarbejde med en række organisationer:

 

Randers FC

Randers Sportsklub Freja/Freja Fodbold er moderklub for Randers FC. Freja Fodbolds førstehold er Randers FCs ligahold.

Et omfattende aftalesæt, som senest er revideret i 2017, regulerer forholdet mellem Freja Fodbold og Randers FC. Randers FC har i forbindelse med revisionen overtaget driftsansvar for Freja Fodbolds ungdomselitehold U13-U19. Disse hold optræder under navnet Randers Freja FC.

Freja Fodbold udpeger af sin bestyrelses midte et bestyrelsesmedlem i Randers FC, ligesom Freja Fodbold har sæde i det koordinationsudvalg, som administrerer ungdomselitefodbolden.

Dronning-Freja

Dronning-Freja er et samarbejde mellem Dronningborg Boldklub og Randers Freja Fodbold.

Foreningerne forpligter sig til gennem gensidigt samarbejde at fremskaffe størst muligt overskud til ligelig fordeling foreningerne imellem og i øvrigt til anvendelse, der er i overensstemmelse med hver enkelt forenings vedtægter.

Det accepteres dog parterne imellem, at Dronningborg Boldklub i forbindelse med Dronningborgs Idrætsanlæg kan lave lokale arrangementer, såvel som Randers Sportsklub Freja kan lave lokale arrangementer omkring Randers Stadion og Randershallen.

Desuden kan hver klub lave ét større arrangement uden for klubbens lokalområde. Disse arrangementer skal adviseres til den anden part i samarbejdet snarest efter aftalens indgåelse.

I Randersugen er alle arrangementer fælles for Dronning Freja.

Kontakt

René Skjøde Andersen
Tlf.: 86 41 01 10
E-mail: resan@mail.dk

 

Freja's Old Boys

Freja's Old Boys er en selskabelig forening dannet 26. april 1921 af og for ældre frejanere.

Foreningens formål er at samle gamle frejanere under kammeratlige former, at vedligeholde medlemmernes interesse for Freja, samt at give mulighed for at dyrke aktiv idræt.

Foreningen lever op til formålet ved at lave følgende aktiviteter:

  • to årlige generalforsamlinger - marts og november
  • en årlig juletur til den dansk-tyske grænse med hyggeligt samvær og mulighed for juleindkøb
  • deltagelse i forskellige ”private” udendørs fodboldturneringer
  • mulighed for medlemmerne til at spille fodbold i vintermånederne 

For at blive medlem skal man være af hankøn og være fyldt 30 år.

Tidligere var det også et formelt krav, at man skulle være medlem af Randers Sportsklub Freja.

Freja's Old Boys' medlemmer medvirker aktivt til fremskaffelse af midler til Freja Fodbold, bl.a. gennem bemanding i Bankohallen og ved Dronning-Freja-arrangementer.

Freja's Old Boys er godkendt som selvstændig folkeoplysende forening af Randers Kommune.

Kontakt

Formand Torben Hansen
Mobil: 21 40 66 37
E-mail: drtorbenhansen@hotmail.com

Luk