Menu

Organisation

Freja Fodbold er en selvstændig afdeling under Randers Sportsklub Freja, og er som følge heraf underlagt Randers Sportsklub Frejas love og nyder godt af de klubfælles faciliteter og ydelser, herunder:

 • Klubhusfaciliteter
 • Klubhuscafeteria
 • Kontordrift

Hver afdeling under Randers Sportsklub Freja er at betragte som en selvstændig enhed i sportslig, økonomisk og juridisk forstand.

Freja Fodbold ledes af en bestyrelse, der vælges i henhold til Randers Sportsklub Frejas love.

 • Bestyrelsen udstikker retningslinjer for klubbens sportslige udvikling samt økonomiske og administrative organisation
 • Bestyrelsen opstiller samlet budget for Freja Fodbold og sikrer gennem regelmæssig opfølgning, at det holdes

Det tilstræbes, at bestyrelsen er bredt sammensat, så den repræsenterer de videst mulige interesser i klubben.

Grupper

Bestyrelsen har valgt at foretage en sportslig, organisatorisk og økonomisk opdeling i grupper med stor grad af selvstyre. Kriterierne for gruppeinddeling har været at ”samle årgange med økonomisk, administrativ og aldersmæssig ensartethed i en gruppe”.

De fleste grupper er underopdelt i årgange, hvor hver årgang har egen årgangsleder.

Gruppeledelsen udgøres af årgangslederne evt. suppleret med personer, der opererer på tværs af årgangene i gruppen.

Hver gruppe har tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen.

Der er defineret følgende grupper:

 • U05-U12 Børnefodbold – drenge
 • U13-U17 Ungdomsbreddefodbold – drenge
 • U05-U15K Børne- og ungdomsfodbold – piger, ikke aktiv gruppe
 • U19-HS Ungsenior- og seniorfodbold – herrer
 • HDS/JS Subelitært seniorhold, pt. i Jyllandsserien
 • U18K-DS Ikke-aktiv gruppe for U18- og senior-kvinder

Ungdomselitefodbold i U13-U19 optræder, i modsætning til tidligere, ikke som selvstændig gruppe, idet administrationen af dette område efter aftale fra 2017 ligger hos Randers FC. Freja Fodbold er dog repræsenteret i ledelsen af ungdomselitearbejdet, der foregår under navnet Randers Freja FC.

Luk