Menu

Freja FC bestyrelser

Freja FC-bestyrelser 1978-98

Randers Freja FC A/S blev stiftet 31.marts 1978.

1978
Jørgen Knudsen (F), Vagn Jensen, Herbert Hundborg, Per Lykke, Niels Blæsbjerg, Niels Erland Larsen og Ib Lyngholm.

1979  
Jørgen Knudsen (F), Herbert Hundborg, Vagn Jensen, Knud Allingham, Esben Brandstrup, Ib Lyngholm, Ib G.Hansen og Niels Erland Larsen.

1980  
Jørgen Knudsen (F), Ib G. Hansen, Ib Lyngholm, Knud Allingham, Esben Brandstrup, Herbert Hundborg, Niels Erland Larsen og Vagn Jensen.

1981
Jørgen Knudsen (F), Ib G. Hansen, Ib Lyngholm, Knud Allingham, Esben Brandstrup, Herbert Hundborg, Vagn Jensen og Niels Erland Larsen.

1982
Jørgen Knudsen (F), Knud Allingham, Herbert Hundborg, Vagn Jensen, Esben Brandstrup og Niels Erland Larsen.

1983
Jørgen Knudsen (F), Henrik Kjær Nielsen, Helge Vonsyld, John Andreasen, Allan Karlov Nielsen, Per Steenberg, Knud Allingham og Niels Erland Larsen.

1984
Jørgen Knudsen (F), Henrik Kjær Nielsen, Helge Vonsyld, John Andreasen, Allan Karlov Nielsen, Per Steenberg, Knud Allingham og Niels Erland Larsen.

1985
Jørgen Knudsen (F), Henrik Kjær Nielsen, Knud Allingham, John Andreasen, Allan Karlov Nielsen, Per Steenberg, Helge Vonsyld og Niels Erland Larsen.

1986
Jørgen Knudsen (F), Henrik Kjær Nielsen, John Andreasen, Allan Karlov Nielsen, Per Steenberg, Helge Vonsyld, Niels Erland Larsen og Steen Ditlev Kristensen.

1987
Jørgen Knudsen (F), Henrik Kjær Nielsen, Per Steenberg, Allan Karlov Nielsen, Per Lykke, Helge Vonsyld, Steen Ditlev Kristensen, Niels Erland Larsen og Harke Bahnsen.
(Jørgen Knudsen udtrådte 28.1.1988, Allan Karlov og Helge Vonsyld den 21.4.1988, Frits Møller Christensen og Knud Andersen indtrådte. Per Lykke overtog formandsposten).

1988
Frits Møller Christensen (F), Henrik Kjær Nielsen, Knud Andersen, Jens Brix, Per Steenberg, Steen Ditlev Kristensen, Niels Erland Larsen, Harke Bahnsen, Henrik Bach Nielsen.

Ekstraordinær generalforsamling 22.12.1988:
Harke Bahnsen (F), Jens Brix, Henrik Bach Nielsen, Niels Erland Larsen og Jørgen Knudsen.

Ekstraordinær generalforsamling 19‑01‑1989:
Ib G. Hansen (F), Harke Bahnsen, Jørgen Hansen, Henrik Kjær Nielsen, Frits Møller Christensen.

Ordinær generalforsamling 27.06.1989:
Ib G. Hansen (F), Frits Møller Christensen, Allan Karlov Nielsen, Leif Raaby og Henrik Bach Nielsen.

Ekstraordinær generalforsamling 23.10.1989:
Peter Søndergaard (F), Niels Erland Larsen, Eigil Christensen og Steen H. Jensen.

1990
Peter Søndergaard (F), Eigil Christensen, Steen Helmuth Jensen, Niels Erland Larsen og Kurt Bendixen.

1991
Hans Erik Jensen (F), Eigil Christensen, Niels Erland Larsen, Tommy Troelsen og Henrik Bach Nielsen.

1992
Hans Erik Jensen (F), Eigil Christensen, Niels Erland Larsen, Erik Larsen, Henrik Bach Nielsen.

1993
Hans Erik Jensen (F), Niels Erland Larsen, Erik Larsen, Henrik Bach Nielsen, Anton Rasmussen, Jesper Schoeneburg, Paul Erikstrup Hansen og Viggo Pedersen.

1994
Hans Erik Jensen (F), Erik Larsen, Anton Rasmussen, Viggo Pedersen og Paul Erikstrup Hansen.

1995
Kurt Gjettermann (F) (trak sig inden periodens udløb), Viggo Pedersen (K), Hans Erik Jensen, Steen Danielsen, Niels Høisgaard og Anton Rasmussen.

Ordinær generalforsamling 28.05.1996:
Finn Gleerup (F), Niels Høisgaard, Viggo Pedersen (K), Flemming Jensen, H.O.Knudsen, Hans Erik Jensen og Anton Rasmussen. (Finn Gleerup, Flemming Jensen og H.O.Knudsen trak sig i juni 1996).

Ekstraordinær generalforsamling december 1996:
Jan Hørby og Carsten Jensen indtrådte.

1997
Jan Hørby (F), Viggo Pedersen (K), Anton Rasmussen (S), Kaj Christensen, Torsten Arnold, Carsten Jensen og Jens Jørgen Nielsen.

1998
Jan Hørby (F), Viggo Pedersen (K), Torsten Arnold, Carsten Jensen, Jens Jørgen Nielsen, Kaj Christensen, Anton Rasmussen og Rene Skjøde Andersen.

Fra Frejas jubilæumsårbog 1998

 

Efterfølgende

1999 – 18. maj
Jan Hørby (F), Per Hansen, Rene S. Andersen, Kaj Christensen, Jens Jørgen Nielsen og Anton Rasmussen.

2000 – 30. maj
Jan Hørby (F), Per Hansen, Rene S. Andersen, Kaj Christensen, Ivan Poulsen og Erik Busk Jensen.

2001 – 29. maj
Jan Hørby (F), Per Hansen, Rene S. Andersen, Kaj Christensen og Erik Busk Jensen.
Allan Søstrøm indtrådte august 2001.
Jan Hørby udtrådte den 15.november 2001.

2002 – 30. maj
Allan Søstrøm (F), Rene Skjøde Andersen, Per Hansen, Kaj Christensen, Keld Hüttel.

2002 – 27. juni - ekstraordinær generalforsamling
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Erik Blicher Dahl, Søren Fischer Jensen, Keld Hüttel og Rene S. Andersen.
(Desuden blev cheftræner Kim Poulsen valgt, men han meddelte nogle uger senere, at det ikke var foreneligt med hans arbejde som cheftræner.)

2002 – 25. november (nu under navnet Randers FC, som er overbygning på seks klubber med Randers Freja i spidsen) - ekstraordinær generalforsamling
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Ivan Poulsen, Brian Andersen, Jesper Blicher Dahl, Lars W. Knudsen (Freja) og Jacob Nielsen (Vorup FB/andre klubber).

2003 – 28. maj
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Ivan Poulsen, Jesper Blicher Dahl, Brian Andersen, Peter Halvorsen, Tommy Frank, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).

2004 – 22. marts
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Ivan Poulsen, Jesper Blicher Dahl, Brian Andersen, Peter Halvorsen, Tommy Frank, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).

2005 – 2. maj
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Ivan Poulsen, Jesper Blicher Dahl, Brian Andersen, Peter Halvorsen, Tommy Frank, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).

2006 – 29. maj
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Ivan Poulsen, Jesper Blicher Dahl, Brian Andersen, Peter Halvorsen, Tommy Frank, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).

2006 – 21. november (ordinær generalforsamling efter omlægning af regnskabsår)
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Ivan Poulsen, Jesper Blicher Dahl, Brian Andersen, Peter Halvorsen, Tommy Frank, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).

2007 – 12. september - Randers FC Holding A/S (konstituerende ordinær generalforsamling)
Peter Halvorsen (F), Torben N. Hansen, Svend Lynge Jørgensen, Preben Clemens.

2007 – 28. november (ordinær generalforsamling)
Torben N. Hansen (F), Svend Lynge Jørgensen, Ivan Poulsen, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).
Peter Halvorsen og Tommy Frank var udtrådt af bestyrelsen i årets løb.
Jesper Blicher Dahl og Brian Andersen genopstillede ikke.

2008 – 17. november (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Per Hastrup, Henrik Jørgensen, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).
Torben N. Hansen og Ivan Poulsen genopstillede ikke.

2008 – 17. november - Randers FC Holding A/S (ordinær generalforsamling)
Peter Halvorsen (F), Svend Lynge Jørgensen, Tommy Frank.
Torben N. Hansen og Preben Clemens genopstillede ikke.

2009 – 30. november (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Per Hastrup, Henrik Jørgensen, Lars W. Knudsen (Freja) og Poul Kristensen (Hornbæk SF/andre klubber).

2009 – 30. november - Randers FC Holding A/S (ordinær generalforsamling)
Peter Halvorsen (F), Svend Lynge Jørgensen, Tommy Frank, Jens Petri, Erik Busk Jensen.

2010 – 2. november (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Per Hastrup, Henrik Jørgensen, Lars W. Knudsen (Freja) og René Bauer (Dronningborg B/andre klubber).

2010 – 2. november - Randers FC Holding A/S (ordinær generalforsamling)
Valgt for to år i 2009: Peter Halvorsen (F), Svend Lynge Jørgensen, Tommy Frank, Jens Petri, Erik Busk Jensen. 

2011 – 15. november (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Per Hastrup, Henrik Jørgensen, Lars W. Knudsen (Freja) og René Bauer (Dronningborg B/andre klubber).

2011 – 15. november - Randers FC Holding A/S (ordinær generalforsamling)
Peter Halvorsen (F), Svend Lynge Jørgensen, Jens Petri, Erik Busk Jensen. 

2012 – 30. oktober (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Per Hastrup, Henrik Jørgensen, Lars W. Knudsen (Freja) og Jan Busk (Kristrup B/andre klubber).

2012 – 30. oktober - Randers FC Holding A/S (ordinær generalforsamling)
Valgt for to år i 2011: Svend Lynge Jørgensen (F), Jens Petri, Erik Busk Jensen.
Peter Halvorsen udtrådte af bestyrelsen inden generalforsamlingen. 

2013 – 28. oktober (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Per Hastrup, Henrik Jørgensen, Lars W. Knudsen (Freja) og Jan Busk (Kristrup B/andre klubber).

2013 – 28. oktober - Randers FC Holding A/S (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Jens Petri, Erik Busk Jensen.

2014 – 10. november (ordinær generalforsamling)
Svend Lynge Jørgensen (F), Per Hastrup, Henrik Jørgensen, Lars W. Knudsen (Freja) og Lars Frank Nielsen (Randers KFUM/andre klubber).

2014 – 10. november - Randers FC Holding A/S (ordinær generalforsamling)
Valgt for to år i 2013: Svend Lynge Jørgensen (F), Jens Petri, Erik Busk Jensen. 

Luk