Menu

Om Freja Fodbold

Freja Fodbold er en selvstændig afdeling under Randers Sportsklub Freja med godt 700 medlemmer. Fodbold kom på klubbens program året efter klubbens stiftelse - altså i 1899, og klubben spillede den første fodboldkamp i foråret 1900. Freja blev indmeldt i JBU i 1907.

Freja Fodbold er en central del af fodboldoverbygningen Randers FC., der omfatter ét seniorhold. Førsteholdet, der baserer sig på Randers Frejas mangeårige tradition som divisionsklub, og kontraktfodboldtilladelsen er udlånt af Freja Fodbold.
Freja Fodbold omfatter såvel elite som bredde.

Randers FCs talentudvikling foregår i et tæt samarbejde med Freja Fodbold under navnet Randers Freja FC og er hjemhørende på Randers Stadion.

Freja Fodbold er medlem af DBU Jylland, tidligere JBU, hvor vi optræder som "Randers Freja".

DBU Jylland er opdelt i regioner og Freja Fodbold hører, som beliggende i det gamle Århus Amt, til DBU Jylland Region 3.

Repræsentanter fra Freja Fodbold deltager i såvel Region 3 årsmøder som delegeretmøder for hele DBU Jylland. Sidstnævnte møder er DBU Jyllands højeste myndighed. Det er på årsmøder og delegeretmøder, at der bl.a. besluttes ændringer i turneringsreglement, årgangsopdeling, rækkeopdeling etc. for ikke-landsdækkende turneringer.

Luk