Menu

Sportsligt udvalg

For at sikre sammenhæng på tværs af grupper og årgange har bestyrelsen i 2014 nedsat et Sportsligt Udvalg.

Sportsligt Udvalg skal bestå af udpegede bestyrelsesmedlemmer, udpegede ledere fra organisationen uden for bestyrelsen samt ungdomskonsulent(er) og evt. sportschef.

Det tilstræbes, at bestyrelsesrepræsentanter ikke udgør et flertal i Sportsligt Udvalg.

Sportsligt Udvalg skal:

  • Udvikle og implementere sportslige politikker og strategier
  • Sikre sportslig helhedstænkning i organisationen
  • Strukturere rekruttering af trænere/ledere og indgå aftaler med disse
  • I samarbejde med gruppeledelser og årgangsledelser finde potentielle forældreledere
  • Gøre bestyrelse og ledelse mere synlig
  • Sikre kvalitet i træning og sportslige tilbud
  • Tage stilling til forslag til unions kongresser

Sportsligt Udvalg består p.t. af 2 medlemmer fra bestyrelsen, sportschefen samt ungdomskonsulenten og kan suppleres af et antal medlemmer, som ikke er bestyrelsesmedlemmer.

 

Kontakt

Sekretær Niels Roland Rasmussen
E-mail: niro.idraet@gmail.com

Luk