Menu

Strategi og målsætning

Strategi

Randers Sportsklub Frejas love, som Randers Freja Fodbold er underlagt, definerer klubbens vision:

Klubbens formål er at fremme sportslige aktiviteter.

Randers Freja Fodbold skal være kendt for:

 • at være et godt sted at være – glade børn
 • at alle parter i fodbolden betragtes som ligeværdige
 • at være en fodboldklub med stolte traditioner og ambitioner
 • at være en naturlig del af dansk elitefodbold og breddefodbold
 • at opleves som et udviklingssted for ambitiøse og talentfulde spillere, trænere og ledere
 • sammenhold og kammeratskab såvel på som udenfor banen
 • at medlemmer og ledere repræsenterer klubben med en ansvarlig og værdig adfærd i alle situationer
 • at værne om fysiske faciliteter og fælles værdier som en væsentlig forudsætning for at fastholde og udvikle Freja-miljøet
 • at have en synlig og troværdig bestyrelse og organisation
 • at have en gennemskuelig, effektiv og ansvarlig økonomisk styring
 • at have ordentlighed i beslutninger
 • at have ansvarlige, velkvalificerede og veluddannede trænere
 • at have en effektiv og grundig kommunikation

 

Freja Fodbolds værdier

Det er værdifuldt at være træner/holdleder/leder i Randers Freja Fodbold, fordi:

 • man yder et vigtigt og påskønnet arbejde med og for børn og unge.
 • der er mulighed for at få opfyldt personlige ambitioner.
 • der tilbydes personlige udviklings- og uddannelsesmuligheder.

Det er værdifuldt som forældre, at ens børn spiller i Randers Freja Fodbold, fordi:

 • legen og glæden ved fodboldspillet prioriteres højt.
 • trænere/ledere på trods af børnenes forskelligartethed arbejder på en korrekt social adfærd i de indbyrdes relationer.
 • fællesskab og individualisme går ”hånd i hånd”.
 • der arrangeres sikkerhedsmæssig forsvarlig transport til udekampe og stævner.
 • klubben løbende giver grundig information til forældrene.
 • klubben har én klart defineret misbrugs- og pædofilipolitik.
 • klubben følger DBUs ”Holdninger og Handlinger” nøje.

Det er værdifuldt at være spiller i Randers Freja Fodbold, fordi:

 • man oplever, at alle spillere er en vigtig del af klubben.
 • man udvikles til at være deltager i et forpligtende fællesskab.
 • glæden og begejstringen ved fodboldspillet er højt prioriteret.
 • der er dygtige og troværdige trænere og ledere.
 • man satser på at fastholde og udvikle et trygt Freja-miljø.
 • de individuelle fodboldfærdigheder udvikles.
 • klubben og dens fysiske rammer er et socialt samlingssted for alle - ungdom såvel som senior.
 • alle medlemmer, uanset individuelt niveau, spiller fodboldkampe.

 

Målsætningen

 • Klubbens ledelse, trænere og ledere skal tilgodese både elite og bredde.
 • Sammenhold og kammeratligt samvær må aldrig tilsidesættes på bekostning af en ensidig stræben efter point.
 • Kammeratskabet er udgangspunkt for klubbens arbejde - både som et mål i sig selv og som et middel til at nå ønskede resultater.
 • Det er trænernes opgave at udvikle den enkelte spillers talent fuldt ud indenfor den ramme, talentet – og spilleren - udviser og ønsker.
 • Der arrangeres hvert år aktiviteter for alle med såvel socialt som sportsligt indhold.
 • Der satses på at deltage i relevante stævner - indenlandske såvel som udenlandske.
 • Trænere gives mulighed for årlige MUS-samtaler (Medarbejder Udviklings Samtale)
 • Målet for ungdomsarbejdet i klubben er at fastholde fodboldinteressen, således at så mange spillere som muligt fortsætter på næste alderstrin og senere på seniorplan i klubben.
 • Målet for seniorarbejdet er at fastholde og udvikle spillere til elite- og breddefodbold.
 • Klubbens mål for eliteungdomsarbejdet er at udvikle mindst en 1. holds-spiller og to 2. holds-spillere hvert år.
 • Arbejdet i ungdomsafdelingen skal være i overensstemmelse med klubbens uddannelsesplan, således at der sikres en sammenhængende struktur.
 • Klubben skal motivere til sammenhold og kammeratligt forpligtende samvær.
 • Det tilstræbes, at der tilbydes et balanceret tilbud (stævner, tøjpakker m.m.) til alle aldersgrupper.
 • Det er klubbens mål, i samarbejde med Randers FC at opnå DBU Ungdomslicens på højeste niveau og, følgelig, at klubbens 1. hold i relevant ungdomsårgange afdelinger opnår deltagelse i JBUs og DBUs bedste rækker. Videre, at vore 2. hold i årgangene deltager i de for dem bedst mulige rækker, mens øvrige hold deltager på passende niveau.

Værdigrundlaget i dets fulde ordlyd kan findes her.

Luk