Menu

Medlemskab og kontingent

Medlemsfordele

Adgang til Randers FCs kampe på Cepheus Park Randers

Ungdomsspillere har, til og med spillerens sidste U19-sæson, ret til én billet til ovennævnte kampe.

Ungdomsspillere, der er fyldt 16 år, skal bestille ”Studerende-billet”.

Trænere og ledere i Randers Freja Fodbold har ret til én voksenbillet til ovennævnte kampe.

Du skal selv bestille din billet på https://billet.randersfc.dk/. Første gang du skal bestille billet, skal du oprette dig som bruger på denne hjemmesideadresse. Klik Opret bruger, indtast dit navn og password. Derefter logger du på, bestiller din billet, og når du kommer til betaling, indtaster du din helt personlige og fortrolige rabatkode, som du har modtaget på mail.

Du kan vælge at modtage billetten på SMS eller som pdf-fil, som du selv skal udskrive.

Se også Freja-vejledning som pdf-fil her.

Se video her.

Bemærk, at Randers FC, hvis der forventes ekstraordinært stort tilskuertal, kan forlange, at du bestiller din billet senest 24 timer før kampstart.

Hvis det sker, orienteres der naturligvis herom.

 

Hvordan bliver man medlem?

I afdelingerne kan optages medlemmer af begge køn.

Indmeldelse foretages online her.

Man betaler kontingent halvårsvis - dog undtaget foreningsmedlemmer og visse trænere og ledere, der betaler helårsvis.

Nye medlemmer, der har spillet i anden klub, skal oplyse det præcise navn på seneste klub, hos hvilken Freja elektronisk indhenter spillercertifikat.

Udmeldelse af en afdeling skal ske skriftligt til klub- eller afdelingskassereren inden den 30. i den sidste måned af en kontingentperiode.

Kassererne kan kontaktes direkte eller via klubhuskontoret på lwk@mail.dk.

 

Forventninger

Det forventer vi af dig som medlem

 • At du retter dig efter dine trænere og lederes anvisninger.
 • At du gør dit bedste og viser lyst og vilje til at lære nye ting og blive bedre.
 • At du altid udviser hensyn overfor de andre, optræder som en god kammerat og behandler klubbens materiale godt og med respekt for værdierne.
 • At du ikke protesterer over dommerkendelser, men anerkender dommeren som en sportskammerat, der selvfølgelig kan lave fejl ligesom alle andre.
 • At du altid med godt humør bidrager positivt til den gode stemning i gruppen.
 • Det skal være sjovt for alle at være i klubben, så det er mobningsfrit område.
 • At du er omklædt og klar til træningstiden og til kamp.

 

Det forventer vi af forældre og pårørende

 • At du positivt bakker dit barns fodboldinteresse op og jævnligt overværer aktiviteter.
 • At du giver dig til kende overfor trænere og ledere, så vi får den gode personlige kontakt.
 • At du husker, at langt de fleste af alle trænere og ledere i ungdomsafdelingen er frivillige og ulønnede, der alle gør deres bedste. Engang imellem kan hensynet til job, familie, uddannelse o.l. betyde afbud til træning, eller det kan i værste fald blive nødvendigt at finde en anden.
 • Vi ser gerne, at forældre giver en hånd med på banen, når det er nødvendigt.
 • At du forstår, at kontingentet kun dækker ca. 50% af udgifterne i klubben, og at forældreindsats til at skaffe yderligere midler via aktiviteter er påkrævet.
 • Det vil sige, at forældre forventes at udvise villighed til at påtage sig små afgrænsede opgaver.
 • At du på skift og solidarisk med de andre forældre tager dig af tøjvask og kørsel til udekampe.
 • At du ikke ved tilråb søger at dirigere holdet eller enkelte spillere under kampene. Dette er alene trænerens opgave. Uanset hvor rigtige og kloge sådanne tilråb kan være, vil de bidrage til at forvirre spillerne. Men man må selvfølgelig meget gerne komme med opmuntrende tilråb.
 • Det er en selvfølge, at chauffører til udekampe (forældre, ledere og/eller træner) ikke nyder alkohol før, under eller efter kampen, og at børn er forsvarligt fastspændt under kørslen.
Luk