Menu

For fodboldledere

Her finder du forskellige relevante oplysninger for fodboldledere:

 

Falck

Freja har abonnement hos Falck. Abonnementnr.: O-3075507.

Kan bruges ved transport til og fra sygehus og skadesstue.

Ring alarm 112 ved akut behov - ellers 7010 2030.

Husk at kontakte pårørende og forældre.

 

Kampe - bil- og buskørsel og busbestilling

For kørsel til kampe gælder følgende regler:

Afstande under 80 km., men over 40 km. (tur/retur):

 • Holdleder/træner skaffer "forældrebiler", og forældrene tilbydes 1,25 kr./km.
 • Når forældrene skal have betaling for kørsel, skal der udfyldes en køreseddel.
  Disse køresedler kan bestilles hos kampfordeleren og hentes på hjemmesiden.
 • Kan biler, mod forventning, ikke skaffes - kontakt da kampfordeleren senest seks dage før kampdagen.

Afstande over 80 km. (tur/retur) - kun for 11-mandshold:

 • Bus bestilles løbende af kampfordeleren.
 • Busplanen fremgår af de udleverede holdplaner og kan i øvrigt rekvireres hos kampfordeleren.
 • Der må ikke foretages ændringer uden forudgående aftale med kampfordeleren.

Indefodboldkampe:

 • Holdleder/træner skaffer "forældrebiler".
 • Der ydes ikke kørselsgodtgørelse af foreningen.

Træningskampe:

 • Holdleder/træner skaffer "forældrebiler".
 • Der ydes ikke kørselsgodtgørelse af foreningen.

Når forældrene skal have betaling for kørsel, skal der udfyldes en køreseddel.

Disse køresedler skal hentes på hjemmesiden, se herunder.

Køresedler skal afleveres på kontoret senest med udgangen af hvert kalenderhalvår. Kommer de senere, refunderes der ikke.

Stævner, herunder trænings- og feriestævner:

 • Der ydes ikke kørselsgodtgørelse af foreningen, men transportudgifter indlægges i udarbejdede tur-/stævnebudget.

Herudover påhviler det gruppelederen at kontakte kampfordeleren inden sæsonstarten for at orientere sig nærmere omkring transport/buskørsel i fodboldafdelingen, da der kan være hold, som ikke er med i busordningen.

Hent holdkørselsbilag til efteråret 2023.

Hent holdkørselsbilag til foråret 2023.

Hent holdkørselsbilag til efteråret 2022.

 

Hent DIFs skema til skattefri omkostningsgodtgørelse. (Statens takster 2024: 3,79 kr. pr. km for de første 20.000 km. 2,23 kr. for de efterfølgende km.)

 

 

Luk