Menu

Lederhåndbog

Randers Freja fodbolds bestyrelse har i 2016 vedtaget at udarbejde en lederhåndbog efter en ny struktur,
der er kendt fra og har bevist sit værd i kvalitetssikringshåndbøger efter ISO900X.

Lederhåndbogen har 4 hovedområder:

1. Strategi og organisation
2. Politikker
3. Procedurer
4. Instruktioner

Lederhåndbogen udarbejdes successivt som en samling dokumenter efter et ”løsbladssystem”, hvilket indebærer flere fordele:

• Lederhåndbogen kan ”søsættes” trinvist, idet der dog skal være en vis ”kritisk startmasse”’
• Enkelte dele kan ændres med mindst mulig konsekvens for andre dele.
• Flere end blot en snæver kreds kan medvirke til lederhåndbogens udarbejdelse, blot nedskrevne retningslinjer og godkendelsesprocedurer følges.

Det er Freja Fodbolds bestyrelses ønske, at der med den nye struktur i forhold til tidligere udgaver opnås en
større dynamik i indholdet, så lederhåndbogen til alle tider fremstår som ajour og troværdig overfor organisation og øvrige interessenter.

Luk